Ръководството на СПИБ предоставя на Вашето внимание преглед и анализ на получените данни за състоянието на печатарската индустрия през 2021 г.:

Информация за бранша през 2021 г.

Справка внос-износ за 2021 г.Отчет на Управителния съвет за дейността на СПИБ през 2021 г.:

Отчет на СПИБ за 2021 г. (DOC формат)Печатница ЛИТО БАЛКАН АД въведе за първи път в България пилотно иновативен производствен процес „Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане чрез флексо печат“

На 11.12.2019 г., в сградата на печатница „Лито Балкан“ АД, гр. София, се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Лито Балкан“ АД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0052-C01 /19.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Лито Балкан“ АД. Като следствие от изпълнението на ДБФП, печатница „Лито Блакан“ АД въведе за първи път в България пилотно иновативен производствен процес „Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане чрез флексо печат“, чрез закупуване на двуцветна ролна печатна машина и роботизирана автоматична щанца.

Повече за реализацията на проекта може да прочетете в специализираната публикация.Печатница ТАФПРИНТ ООД внедри пилотна за България производствена иновация

На 27.11.2018 г. ТАФПРИНТ ООД подписа с Министерство на икономиката до-говор № BG16RFOP002-3.004-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в Тафпринт ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Договорът е в изпълнение на процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. с подкрепата на Европейски фонд за регионално развитие.
За внедряване на иновативния технологичен процес е закупена и въведена в експлоатация Листова печатна машина - 1 бр. Това е необходимото технологично решение за постигане на характеристиките на процеса, с които ще бъдат постигнати спестявания при едновременно повишаване на производствения капацитет на печатницата.

Повече за реализацията на проекта може да прочетете в специализираната публикация.
Печатница РАЯ ЕООД - гр. Стара Загора, внедрява иновативен за България производствен процес

Печатница „Рая“ е малко предприятие, специализирано в производството на листови и ролни етикети, многоцветни етикети (около 80% от общата продукция), бели етикети, етикети за термотрансферен печат, етикети за термодиректен печат и други; рекламни материали от хартия и картон – дипляни, брошури, листовки, флаери, плакати, календари, каталози, визитки; опаковки – кутии от картон и опаковъчни материали от велпапе; бланки и формуляри. Производствената база на компанията е разположена в гр. Стара Загора.
На 23.11.2018 г., печатница „Рая“ ЕООД, подписа с Министерство на икономиката и стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01. Договорът е в изпълнение за процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Повече за реализацията на проекта може да прочетете тук.
Отчет на СПИБ за работата през 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Отчет на Контрольора за 2018 г.Отчет на СПИБ за работата през 2017 г.

ОТЧЕТ за 2017 г.BG | EN
НовиниУважаеми колеги,
От името на ръководството на СПИБ имам удоволствието да Ви поканя...
>>Уважаеми колеги,
Дойде време да изберем Печатар и Търговец на 2022 г.
Направете...
>>На 17.11.2022 г. в хотел „Хисар“, гр. Хисаря, се проведе поредното събрание на...
>>