СЪЮЗЪТ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ е официално регистриран на 22.10. 2002 г. Той е неправителствена, доброволческа организация от фирми, работещи на територията на България в сферата на печатарската индустрия и бранш с полиграфически продукти, и не е бизнес ориентиран.

Съюзът се стреми да допринесе за развитието на печатарската индустрия, стимулирайки напредъка и бранша като цяло. СПИБ е подкрепян от СЪЮЗА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, на които е корпоративен член.

СЪЮЗЪТ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ включва повече от 80 известни и проспериращи компании, реализиращи високи и средни резултати в бизнеса, оборотът, на които възлиза на 600 000 000 лв. и осигуряват работа на повече от 5 000 човека.

Членовете на СЪЮЗА НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ са определени според целите и основните дейности, които компаниите имат. Право на членство имат всички физически лица и фирми регистрирани в България - неправителствени и образователни организации.

Една от основните цели е да бъде формулирана договорка, съобразена с действащите законови правила и още:
 • Да защитава интереса на своите служители пред легални административни и вътрешни органи и на съюзите;
 • Да подпомага развитието на пазарните закони в процеса на интегриране на българската икономика в световния пазар;
 • Да допринася за разширяването на българския износ в процес на преодоляване на трудностите срещани при създаването на българските продукти и обслужване като международно конкурентно способни;
 • Да допринася за създаването на добри условия за развитието на българската икономика;
 • Да мотивира членовете за създаване на добра икономическа среда за техните дейности;
 • Да сътрудничи за квалификационното израстване на служителите на членовете на Съюза и да стимулира обучението на средно и високо ниво на служителите в страната и в чужбина.

СЪЮЗЪТ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ подпомага своите членове чрез:
 • Приемането на важни програми, целящи разрешаването на индустриални проблеми в развитието;
 • Приемането на национални и интернационални програми за присъединяване на дейности, концентрирани в икономическото развитие;
 • Назначаване на служители експерти и специалисти, които да договарят с такси, мита и кредити и други такива;
 • Реализиране на специална техническа квалификация в сферата на полиграфията.

СЪЮЗЪТ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ защитава членовете си чрез:
 • Определяне на правила, подобряващи законовите регулации, съобразени с икономическите условия за производство и търговска активност;
 • Участие в проекти, съобразено с нормативните регулации, принципи и решения, засягащи бизнес дейностите на членовете на асоциацията;
 • Делегиране на своите представители в срещите с властите;
 • Обсъждане на законовите нормативни регулации, отнасящите се до бизнес дейностите и възможностите за тяхното развитие;
 • Формулиране и разпределяне на принципи за лоялност в бизнеса.

Председател на СЪЮЗА НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ е инж. Петър Кънев, собственик на Демакс АД, член на Парламента, зам.-председател на Комисията по икономическа политика. Генерален секретар е г-н Румен Трифонов.
BG | EN
НовиниУважаеми колеги,
От името на ръководството на СПИБ имам удоволствието да Ви поканя...
>>Уважаеми колеги,
Дойде време да изберем Печатар и Търговец на 2022 г.
Направете...
>>На 17.11.2022 г. в хотел „Хисар“, гр. Хисаря, се проведе поредното събрание на...
>>