На 23.06.2022 г. в х-л „Двореца“ – Велинград се проведе Общото събрание на сдружението. Присъстваха 58 колеги. Почетният председател на Съюза г-н П. Кънев връчи наградните плакети и грамоти на фирма „Булвест Принт“ за Печатар на 2021 г. и на фирма „Алдекс инк“ за Търговец на 2021 г. От събранието бяха приети Годишния финансов отчет, Отчета на УС и доклада на Контрольора за 2021 г. На мястото на г-жа Росица Велкова, поради пенсиониране, в УС бе приет доц. Искрен Спиридонов. Г-н Пламен Цвятков, председател на Съвета на директорите на фирма „Обертюр Фидюсиер“, представи новия Изпълнителен директор на фирмата - г-н Калин Добрев. Бе представена и молбата за членство в Съюза на фирма „Интрама“, която се прие от присъстващите без възражения. Прочетена бе и молбата на директора на ПГВАД-Пловдив за помощ и съдействие за прием на възпитаници от паралелката по полиграфия за дуално обучение в наши пловдивски фирми. Имаше разисквания и предложения по актуалното състояние на фирмите от бранша.

Ръководството на СПИБ благодари на всички присъстващи за желанието, уважението и стремежа към възвръщане на нормалния живот и дейност на сдружението и най-вече на неговите членове.

До нови срещи!

BG | EN
НовиниУважаеми колеги,
На 17.04.2024 г., сряда, от 19:00 ч. в хотел „Бохеми“, гр....
>>Уважаеми колеги,
От името на ръководството на СПИБ имам удоволствието да Ви поканя...
>>Уважаеми колеги,
Дойде време да изберем Печатар и Търговец на 2022 г.
Направете...
>>