Отчет на СПИБ за работата през 2017 г.

ОТЧЕТ за 2017 г.Ръководството на СПИБ предоставя на Вашето внимание преглед и анализ на получените данни за състоянието на печатарската индустрия през 2016 г.:

Информация за бранша

Справка за внос и износ на печатарски материали


Във втори брой на бюлетина от Елана Инвестмънт АД ще намерите информация за предстоящите схеми по различни оперативни програми:
1. Схема „Подкрепа за иновации в предприятията“
2. Схема „Енергийна ефективност за МСП“
3. Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
4. Схема „Добри и безопасни условия на труд“
Схема „Ново работно място 2015“ бе прекратена, поради големия брой подадени проекти в рамките на първия краен срок за кандидатстване.

Информационен бюлетин - брой 2Интерес предизвика срещата на членове на УС с г-н Петер Парк, от една от печатарските организации на Южна Корея. Целите, структурата и методите ни на работа и въздействие са много сходни. Получихме и покана да ги посетим в Сеул през месец септември 2016 г. по време на Световния конгрес на печатарските съюзи.По покана на УниБИТ в страната беше проф. А. М. Циганенко - дългогодишен ректор на Московския университет по печата и настоящ директор на Центъра за принт-медия индустрия към Федералната агенция по печат и масови комуникации в Москва. Тук той бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на УниБИТ в Деня на народните будители - 1.11. На срещата в Парламента с г-н П. Кънев бяха постигнати договорености за бъдещи съвместни прояви и информационен обмен.На 21 октомври 2015 г. в Интер Експо Център - София се състоя 5-тото издание на националната полиграфическа конференция „Ден на печатните технологии“.
На събитието присъстваха над 160 специалисти от бранша, а фирми участници в конференцията бяха Canon, OD Systeme и техният партньор за България - Дишков Трейдинг, Вълканов Трейд и Fujifilm, Полиграфснаб.
Показаните презентации по време на събитието са качени в сайта на конференцията на адрес:
www.printday.print-publishing.bg/programs


Във връзка с очаквания старт на процедурата „Подкрепа за иновации в предприятията“ Ви уведомяваме, че на 29.10 Правителството прие Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 г. (ИСИС).
С това решение се въвеждат изменения към стратегията, които предвиждат по-голямо фокусиране на тематичните области и въвеждане на допълнителна регионална приоритизация (в т.ч. и на научноизследователската инфраструктура).
Стратегията предвижда до 2020 г. България да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС в посока на принос към цялостната политика за развитие, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Стратегическа цел е до 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. Изпълнението й се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания.

Информацията е предоставена от ЕЛАНА Инвестмънт.


BG | EN
Новини70 години сп. Полиграфия и среща на бранша
На 27 юни 2019 г. в Гранд...
>>Печатар и Търговец на годината

Вчера на свое заседание Комисията за определяне носителите на престижните...
>>Традиционната „Вечер на ветераните“ от българската полиграфия ще се състои през м. юни...
>>