Печатница РАЯ ЕООД - гр. Стара Загора, внедрява иновативен за България производствен процес

Печатница „Рая“ е малко предприятие, специализирано в производството на листови и ролни етикети, многоцветни етикети (около 80% от общата продукция), бели етикети, етикети за термотрансферен печат, етикети за термодиректен печат и други; рекламни материали от хартия и картон – дипляни, брошури, листовки, флаери, плакати, календари, каталози, визитки; опаковки – кутии от картон и опаковъчни материали от велпапе; бланки и формуляри. Производствената база на компанията е разположена в гр. Стара Загора.
На 23.11.2018 г., печатница „Рая“ ЕООД, подписа с Министерство на икономиката и стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01. Договорът е в изпълнение за процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Повече за реализацията на проекта може да прочетете тук.
Отчет на СПИБ за работата през 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Отчет на Контрольора за 2018 г.Отчет на СПИБ за работата през 2017 г.

ОТЧЕТ за 2017 г.Ръководството на СПИБ предоставя на Вашето внимание преглед и анализ на получените данни за състоянието на печатарската индустрия през 2016 г.:

Информация за бранша

Справка за внос и износ на печатарски материали


Във втори брой на бюлетина от Елана Инвестмънт АД ще намерите информация за предстоящите схеми по различни оперативни програми:
1. Схема „Подкрепа за иновации в предприятията“
2. Схема „Енергийна ефективност за МСП“
3. Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
4. Схема „Добри и безопасни условия на труд“
Схема „Ново работно място 2015“ бе прекратена, поради големия брой подадени проекти в рамките на първия краен срок за кандидатстване.

Информационен бюлетин - брой 2Интерес предизвика срещата на членове на УС с г-н Петер Парк, от една от печатарските организации на Южна Корея. Целите, структурата и методите ни на работа и въздействие са много сходни. Получихме и покана да ги посетим в Сеул през месец септември 2016 г. по време на Световния конгрес на печатарските съюзи.По покана на УниБИТ в страната беше проф. А. М. Циганенко - дългогодишен ректор на Московския университет по печата и настоящ директор на Центъра за принт-медия индустрия към Федералната агенция по печат и масови комуникации в Москва. Тук той бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на УниБИТ в Деня на народните будители - 1.11. На срещата в Парламента с г-н П. Кънев бяха постигнати договорености за бъдещи съвместни прояви и информационен обмен.BG | EN
Новини70 години сп. Полиграфия и среща на бранша
На 27 юни 2019 г. в Гранд...
>>Печатар и Търговец на годината

Вчера на свое заседание Комисията за определяне носителите на престижните...
>>Традиционната „Вечер на ветераните“ от българската полиграфия ще се състои през м. юни...
>>