Предложение за промени в състава на работните комисии към СПИБ


І. Комисия по образование и квалификация:
1. Димитър Розалинов - председател
2. Симеон Доминов – Доминов консуматив - Пловдив
3. Нели Попова – Ейпъл център
4. Цветанка Апостолова – Професионална гимназия по полиграфия и фотография

ІІ. Комисия по международно сътрудничество
1. Росица Велкова – председател
2. Красимир Илиев – Евротайп
3. Анастасия Бонева – Образование и наука
4. Лиляна Танчева – Елидис

ІІІ. Комисия по иновации и стандартизация
1. Марин Несторов – председател
2. Венцислав Бичаков – Алианс принт
3. Антон Симеонов – Идеал-Пловдив
4. Соня Петкова – СТС принт-Габрово

ІV. Комисия по организационна дейност
1. Румен Трифонов – председател
2. Венцислав Алексиев – Дунав прес – Русе
3. Борис Димитров – Лито Балкан
4. Николай Клисурски – ИПК Светлина – Ямбол


София, юни 2014 г.

Гл. секретар: Р. Трифонов
BG | EN
Новини



Среща на ветераните – 21 юни, 2016 г.

На 21 юни се...
>>



Среща на СПИБ

Редовната среща на членовете на СПИБ се проведе на...
>>



Нова учебна година в УНИБИТ

На 1 октомври в УНИБИТ бе открита...
>>